Wykonaj napełnianie akumulatorów hydraulicznych mazowieckie

Akumulatory hydrauliczne są urządzeniami do magazynowania energii. Analogicznie do akumulatorów w systemach elektrycznych, przechowują one i rozładowują energię w postaci płynu pod ciśnieniem i są często wykorzystywane do poprawy wydajności układu hydraulicznego.

Sam akumulator jest naczyniem ciśnieniowym, który może być napełniany jako akumulator hydrauliczny mazowieckie, w którym znajduje się płyn hydrauliczny i ściśliwy gaz, zwykle azot. Obudowa lub skorupa są wykonane z materiałów takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, tytan i kompozyty wzmocnione włóknem. Wewnątrz ruchoma lub elastyczna bariera – zwykle tłok lub gumowy pęcherz – oddziela olej od gazu. W tych jednostkach hydropneumatycznych płyny hydrauliczne sprężają się tylko nieznacznie pod ciśnieniem. Natomiast gazy można sprężać do mniejszych objętości pod wysokim ciśnieniem, a inżynierowie wykorzystują tę właściwość przy projektowaniu i stosowaniu akumulatorów.

Zasadniczo energia potencjalna jest magazynowana w sprężonym gazie i uwalniana na żądanie w celu wypchnięcia oleju z akumulatora do obwodu. Aby użyć urządzenia, najpierw należy wstępnie naładować objętość gazu – ogólnie do około 80 do 90% minimalnego ciśnienia roboczego w systemie – dlatego powinieneś zlecić napełnianie akumulatorów hydraulicznych mazowieckie. Napełnianie akumulatorów hydraulicznych mazowieckie zwiększa objętość gazu, aby napełnić większość akumulatora, pozostawiając jedynie niewielką ilość oleju. Podczas pracy pompa hydrauliczna podnosi ciśnienie w układzie i zmusza płyn do przedostania się do akumulatora. (Zawory kontrolują dopływ i wylot oleju.) Tłok lub pęcherz porusza się i ściska objętość gazu, ponieważ ciśnienie płynu przekracza ciśnienie wstępne. To jest źródło zmagazynowanej energii. Ruch zatrzymuje się, gdy ciśnienie systemowe i ciśnienie gazu są zrównoważone. Gdy dalsze działanie, takie jak ruch siłownika, stwarza zapotrzebowanie na układ, ciśnienie w układzie hydraulicznym spada, a akumulator uwalnia zmagazynowany płyn pod ciśnieniem do obwodu. Po zatrzymaniu ruchu cykl ładowania rozpoczyna się ponownie.

Trzy popularne typy to hydrauliczne akumulatory pęcherza, tłoka i membrany. Akumulatory pęcherza mają zwykle duże otwory, które umożliwiają szybkie rozładowanie płynu i pomagają zapewnić, że urządzenie jest stosunkowo niewrażliwe na brud i zanieczyszczenia. Ogólną zasadą jest napełnianie akumulatorów hydraulicznych mazowieckie i montowanie akumulatorów pęcherza w pozycji pionowej, chociaż mogą one również montować na bokach w aplikacjach o niskim cyklu. Akumulatory pęcherzowe, które mogą być napełniane są zwykle zaprojektowane tak, aby miały stosunek ciśnienia 4: 1 (maksymalne ciśnienie do ciśnienia gazu), aby chronić pęcherz przed nadmiernym odkształceniem i naprężeniem materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 + 4 =