Restrukturyzacja pozasądowa – czym jest dokładnie?

Czym jest restrukturyzacja pozasądowa? Restrukturyzacja pozasądowa lub „naprawa” to pozasądowy proces, w ramach którego spółka znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej i jej znaczący wierzyciele dochodzą do porozumienia w sprawie dostosowania zobowiązań spółki. Pomyślny trening na ogół wymaga udziału pożyczkodawców firmy, głównych dostawców oraz, w zależności od okoliczności, innych organizacji lub podmiotów, takich jak związki lub agencje rządowe. Identyfikacja i uzgodnienie źródła problemów firmy i potencjalnych rozwiązań może zająć trochę czasu. W istocie nierzadko zdarza się, że zarząd spółki ma inne wyobrażenie o problemach finansowych spółki niż to, które mają wierzyciele spółki.

Istnieje wiele powodów, dla których firma może mieć problemy finansowe. Jednak gdy dojdzie do stanu niewypłacalności, zarząd może rozważyć restrukturyzację zobowiązań finansowych spółki w celu przywrócenia jej kondycji finansowej. Restrukturyzacja pozasądowa mogłaby przebiegać nieformalnie, w drodze konsensualnej restrukturyzacji lub w drodze reorganizacji nadzorowanej przez sąd na podstawie rozdziału 11 Kodeksu upadłościowego. W większości przypadków zagrożona spółka powinna najpierw spróbować wynegocjować dobrowolną restrukturyzację pozasądową swoich głównych zobowiązań.